Werkwijze

Scrum en Agile werken, je hebt er vast wel eens van gehoord. Dit is tegenwoordig een populaire projectmethodiek, niet alleen in de IT. Ook wij werken grotendeels volgens deze werkwijze. Maar wij geloven niet in één ideale wereld. Ieder project en iedere klant vraagt z’n eigen aanpak. Daarom passen wij Scrum in ieder project op een eigen manier toe. Een manier die begrijpelijk is en ook bij jou als opdrachtgever past.

Background shape
Background shape

Wat houdt dit in?

Niemand zit te wachten op maanden voorbereiding en ontwikkeltijd, voordat er iets tastbaars opgeleverd wordt. Wij willen snelle resultaten, natuurlijk op een degelijke manier. Daarom werken wij in korte sprints en focussen wij ons eerst op het ‘MVP’: de minimale eisen waar de software aan moet voldoen. Zo komen we relatief snel tot een testbaar product en kunnen de belangrijkste processen verder geoptimaliseerd worden. En van daaruit gaan we verder.

Iedere sprint stellen we gezamenlijk samen; waar wordt aan gewerkt en waar willen we eind van de sprint staan? Hierin kan ook direct de feedback op de eerder opgeleverde versie meegenomen worden. Op die manier word je nauw betrokken in het ontwikkelproces.

1. Oriëntatie

Tijdens een kennismaking is ons doel om een duidelijk beeld te krijgen van jullie organisatie, werkprocessen en de bijbehorende bedrijfsdoelstellingen. We zijn erg benieuwd voor welke technische uitdaging(en) jullie staan en zullen de mogelijkheden direct bespreken.

Na afloop van dit gesprek ontvangen jullie een uitgewerkt document dat als vertrekpunt kan dienen voor de de volgende stap: een uitwerking van het concept. Deze oriënterende brainstormsessie is kosteloos en hier vloeien geen verplichtingen uit voort.

Background shape
Background shape

2. Offerte

Nadat we kennis hebben genomen van jouw eerste technische uitdagingen gaan we, voorafgaand aan de offerte, graag wat meer de technische diepte in. Dit gebeurt binnen de ontwerpfase. Wellicht heb je naar aanleiding van ons eerste gesprek zelf ook al wat uitgewerkte ideeën over een online toepassing. Deze zullen we naast elkaar leggen om een realistisch en haalbaar beeld te krijgen van het eindproduct. Op basis van dit gesprek zullen we een offerte uitbrengen.

3. Ontwerp

Nadat we een realistisch technisch ontwerp hebben gemaakt zullen we een offerte uitbrengen waarin duidelijk aan het licht komt wat de scope van het product is, in welke taal het product geprogrammeerd wordt en hoe het design eruit komt te zien. We zullen je tevens meenemen in onze werkwijze en wordt de investering inzichtelijk gemaakt.

Background shape
Background shape

4. Realisatie

Na jouw akkoord op de offerte zullen we het ontwikkelen van jouw product op onze agenda inplannen. In een aantal korte, overzichtelijke ‘sprints’ werken we samen aan het eindresultaat. Dit doen we volgens de scrum-methode die voorkomt dat er fouten gemaakt worden en er tevens voor zorgt dat er geld wordt bespaard. Ook zorgt deze methode voor een kortere time-to-market en staat de methode toe ons flexibel aan te passen als de omstandigheden en eisen tijdens het project veranderen. Je wordt regelmatig door het team betrokken voor het maken van de juiste keuzes. Op die manier blijven business doelstellingen, gebruikersvragen en technologie in lijn. Betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Software is per slot van rekening ook voor jouw organisatie van bedrijfskritische betekenis.

5. Onderhoud en doorontwikkeling

Nadat jouw product in de markt staat zul je merken dat deze markt continu onderhevig is aan verandering. Klanten hebben steeds hogere eisen en de concurrentie zit ook niet stil. Daarnaast blijven technologische vernieuwingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Daarom blijven we de software volgen en contact houden met jou. Ben je nog steeds tevreden over de resultaten? Of wordt het tijd voor een aanpassing in je business analyse? Heb je misschien nieuwe doelstellingen? Wij kunnen vast een verbeterde oplossing bieden.

Background shape