Folkersma
Routing en Sign

Beheersysteem voor de openbare ruimte

C-TIP is een beheersysteem voor objecten in de openbare ruimte en in het bijzonder routegebonden data. Het systeem bestaat uit verschillende modules, met elk een eigen specialisatie.

App Store Google Play

C-TIP Beheersysteem voor de openbare ruimte
C-TIP wat kan de app?

Wat kan de app?

Met de BeheerPlus-module kunnen onderhoudsacties aangemaakt en afgehandeld worden, volgens een zelf te bepalen workflow. Hierdoor zien gebruikers alleen de acties die ook echt voor hen bestemd zijn. Indien gewenst kunnen acties opgehaald worden uit externe software, zoals een meldsysteem voor recreanten. Deze module is tevens beschikbaar als iOS-app, waardoor veldwerkers eenvoudig hun taken kunnen inzien en werkzaamheden registreren.

De Tekenmodule biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier objecten aan te maken via de kaart. Zelf in te stellen objecttypen, waaronder ook lijnstukken en gebieden, met elk eigen kenmerken kunnen worden aangemaakt en bewerkt. Via de Selectiemodule kunnen deze objecten toegekend worden aan groepen en worden er volledige routes over het netwerk heen gelegd.

Tevens kan data worden geïmporteerd vanuit bijvoorbeeld GIS-programma’s en kan de data ook weer uit C-TIP worden geëxporteerd, onder andere ten behoeve van rapportages.

Meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op, of kijk op c-tip.com en folkersma.nl

C-TIP wat kan de app?

Screenshots

C-TIP screenshot intro C-TIP screenshot 1 C-TIP screenshot 2 C-TIP screenshot 3 C-TIP screenshot 4 C-TIP screenshot 5
Background shape

Gebruikte technieken

  • REST API & O-Auth2
  • PostGIS
  • Laravel
  • Vue.js
  • Leaflet
  • Mapbox