Please rotate your screen
Aan de slag

iWize brondata API

Wat is software koppelen?

Wij maken al vele jaren koppelingen met vele verschillende leveranciers en databronnen. Van handel tot productie en van projectmanagement tot uren & facturen.

Als er bijvoorbeeld dubbele gegevens worden verwerkt in verschillende systemen, kan dat leiden tot fouten en heel wat frustraties. Dit ontstaat vaak doordat systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. De oplossing voor dit probleem is het leggen van een API koppeling.

Op ons API Koppelplatform brengen wij verschillende API’s bij elkaar en laten deze met elkaar communiceren.

API Koppelplatform

Over iWize

iWize levert veilige en privacyvriendelijke software die gebruikers in staat stelt persoonlijke gegevens op een eenvoudige manier te verzamelen en te delen.

Brondata zijn gegevens die rechtstreeks ontsloten worden uit de plek waar de originele informatie is opgeslagen, zonder dat deze informatie verder verwerkt hoeft te worden. Met toestemming van de consument kunnen consumentendataleveranciers, zoals bijvoorbeeld Ockto en iWize, de benodigde gegevens voor een hypotheek rechtstreeks uit de bron halen.
Voorbeelden van beschikbare bronnen zijn mijnoverheid.nl, mijnuwv.nl en mijnpensioenoverzicht.nl. Als de consument bijvoorbeeld al een hypothecaire lening heeft bij de geldverstrekker, dan kan de informatie over de lening als brondata worden gezien. De geldverstrekker hoeft om de data uit haar eigen systemen te gebruiken geen gebruik te maken van een consumentendataleverancier.

Stap voor stap

De koppeling hoeft niet in één keer ontwikkeld te worden. Wij denken graag mee in hoe we dit in kleine stappen kunnen realiseren. Het maken van kleine stappen heeft meerdere voordelen:

  • Je initiële investering is laag.
  • Het kan snel geïmplementeerd en getest worden.
  • We bouwen alleen waar op dat moment echt behoefte aan is.

Op basis van deze tests ontstaat er vanzelf feedback en nieuwe ideeën om de koppeling uit te breiden met nieuwe functionaliteiten. Doordat deze functionaliteiten gebaseerd zijn op ervaringen en niet op basis van aannames worden ook echt alleen bruikbare en waardevolle functionaliteiten ontwikkeld.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Contact